Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonaliście posiadającemu odpowiednią wiedzę i doświadczenie

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Trzeba pamiętać, że ocenę ryzyka należy przeprowadzić:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Prawidłowo przeprowadzona ocena zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy to:

  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
  • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
  • zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka
  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat